Stowarzyszenie Specjalistów na rzecz Poszkodowanych urazem szyjnym

Stowarzyszenie zostało powołane do życia w celu pomocy poszkodowanym w wyniku urazu „Whiplash” zwanego urazem typu „smagnięcia biczem”.

Działanie Stowarzyszenia zostanie nakierowane na propagowanie wiedzy  o skutkach urazu „Whiplash”, pomoc poszkodowanym w wyniku urazu szyjnego oraz popularyzację metod leczenia i rehabilitacji poszkodowanych z urazem szyjnym.  

Stowarzyszenie stawia sobie za cel:

 1. Propagowanie wiedzy o urazie odcinka szyjnego typu „Whiplash”.
 2. Pomoc poszkodowanym w wyniku urazu odcinka szyjnego typu „Whiplash”.
 3. Popularyzację metod leczenia i rehabilitacji po urazie „Whiplash” .
 4. Popularyzację bezpiecznych technik jazdy samochodem sprzyjającą zwiększeniu bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Cele Stowarzyszenia będą realizowane poprzez:

 1. Podejmowanie i wspieranie wszelkich inicjatyw i działań mających na celu propagowanie i szerzenie wiedzy o skutkach urazu „Whiplash”;
 2. Udział w konferencjach mających na celu popularyzację i szerzenie wiedzy o urazie „Whiplash”, w szczególności skutkach, metodach leczenia i rehabilitacji;
 3. Naukę i edukację w zakresie tematyki urazu „Whiplash”;
 4. Pomoc  poszkodowanym w wyniku urazu „Whiplash” znajdującym się w ciężkiej sytuacji ekonomicznej w uzyskaniu środków na sfinansowanie leczenia i rehabilitacji;
 5. Przedstawienie poszkodowanym w wyniku urazu „Whiplash” możliwych metod leczenia i rehabilitacji oraz opracowanie indywidualnego planu metod leczenia i rehabilitacji;
 6. Przedstawienie poszkodowanym w wyniku urazu „Whiplash” możliwości w zakresie realizacji roszczeń odszkodowawczych z tytułu doznanego urazu oraz opracowanie indywidualnego planu postępowania;
 7. Opracowanie protokołu zgłoszenia szkody urazu „Whiplash” oraz jego popularyzacja i podejmowanie wszelkich działań na rzecz wdrożenia ww. protokołu do powszechnej praktyki ubezpieczeniowej;
 8. Opracowanie protokołu diagnostyki i leczenia poszkodowanych w wyniku urazu „Whiplash” oraz jego popularyzacja i podejmowanie wszelkich działań na rzecz wdrożenia ww. protokołu do powszechnej praktyki leczniczo-rehabilitacyjnej;
 9. prowadzenie i rozwijanie działalności naukowej i wydawniczej związanej z realizacją celów statutowych;
 10. Prowadzenie i rozwój ośrodków zapewniających opiekę medyczną i rehabilitacyjną poszkodowanym w wyniku  urazu „Whiplash”;
 11. Realizowanie konferencji i szkoleń o tematyce urazu o urazie „Whiplash”, w szczególności o skutkach, metodach leczenia i rehabilitacji;
 12. Realizowanie konferencji i szkoleń o tematyce profilaktyki, technik i taktyk bezpiecznej jazdy oraz kształtowania prawidłowych nawyków ruchowych zmniejszających ryzyko urazu „Whiplash”;
 13. Realizowanie mediacji mających na celu pomoc poszkodowanym w wyniku urazu „Whiplash” w uzyskaniu środków finansowych na leczenie i rehabilitację.