PORADY PRAWNE

Jak uzyskać rekompensatę?

Pierwszym krokiem do uzyskania pieniężnej rekompensaty jest skompletowanie dokumentacji niezbędnej do oceny sytuacji faktycznej i prawnej osoby poszkodowanej urazem typu „smagnięcie biczem” – whiplash:

  1. dokumentacji z miejsca zdarzenia/wypadku z danymi ubezpieczyciela sprawcy
  2. dokumentacji medycznej poszkodowanego
  3. dokumentacji kosztowej potwierdzającej wysokość wydatków poniesionych na skutek wypadku (na zakup leków lub sprzętu medycznego, wizyty lekarskie, badania, zabiegi rehabilitacyjne etc)
  4. dokumentacji o utraconym zarobku oraz okresie zwolnienia lekarskiego.

Wysokość kwoty należnej tytułem odszkodowania i zadośćuczynienia jest wypadkową wielu czynników i zależy od indywidualnej sytuacji życiowej poszkodowanego, wysokości poniesionej szkody oraz charakteru i rozmiaru doznanej krzywdy rozumianej jako cierpienia psychicznej.

Jeżeli potrzebujesz pomocy prawnej, chciałbyś/chciałabyś  skonsultować swoją sprawę i uzyskać informacje niezbędne do dochodzenia roszczeń odszkodowawczych zapraszamy do kontaktu telefonicznego bezpośrednio z:

adw. Agata Michalska-Szuster
tel. 501 571 695

Adwokat z wieloletnią praktyką  ukierunkowaną na szeroko rozumiane prawo medyczne. Występuje jako pełnomocnik poszkodowanych w postępowaniach  likwidacyjnych,  reprezentuje strony w postępowaniach cywilnych i karnych na etapie przedsądowym, sądowym i wykonawczym w sprawach o błędy medyczne,  odszkodowania powypadkowe, roszczenia z umów o świadczenie usług, w tym usług medycznych. Prowadzi szkolenia dla firm zajmujących się kształceniem podyplomowym w zawodach medycznych.