MICHAŁ GUZEK

Osteopata, absolwent studiów podyplomowych na Sutherland College of Osteopathic Medicine, magister fizjoterapii, Terapeuta Manualny wg standardów IFOMPT, prezes Zarządu Stowarzyszenia UrazSzyjny.pl.

Specjalizuje się w diagnostyce i leczeniu:

  • szyjnopochodnych bólów głowy (CH)
  • pourazowej niestabilności odcinka szyjnego kręgosłupa (WAD).
  • dysfunkcji stawu skroniowo-żuchwowego (TMD),

Doświadczenie – przeprowadził ponad 5 tys. procesów rehabilitacji osób z pourazową niestabilnością odcinka szyjnego, bólami głowy i dysfunkcjami stawu skroniowo-żuchwowego. W swojej pracy od ponad 10 lat wykorzystuje aparat USG do diagnostyki i planowania procesów terapeutycznych.

Kompleksowe podejście – każdy przypadek analizuje indywidualnie i wielopłaszczyznowo. Złożoność procesów chorobowych wymaga współpracy ze sprawnie działającym zespołem specjalistów. Michał tworzy taki zespół z lekarzami specjalizującymi się w neurologii, ortopedii, stomatologii, laryngologii, logopedii i optometrii.

Niezłomny lider i odkrywca – łączy precyzję z energią twórczą. Kreatywność, innowacyjność i abstrakcyjne myślenie pozwalają mu wpadać na pomysły i rozwiązania, które nigdy nie były przez innych stosowane. Jest sercem ArenaMed i przykładem dla innych.


PIOTR GODEK

Lekarz ortopeda, traumatolog, osteopata.

Absolwent Akademii Medycznej w Warszawie II Wydział Lekarski, specjalizacja z ortopedii i traumatologii 1996 i 2003, asystent oddziałów urazowych Szpitala Bielańskiego i Szpitala Barska w Warszawie, absolwent podyplomowych studiów osteopatycznych w Sutherland College of Osteopathic Medicine i dyplomowany osteopata 2010.

Absolwent podyplomowych studiów z Medycyny Bólu na UJ w Krakowie 2018. Doktorat na temat leczenia zachowawczego radikulopatii szyjnej WUM 2019. Obszary zainteresowań – diagnostyka obrazowa narządu ruchu, osteopatia, mini inwazyjne techniki leczenia bólu.


BARTEK PAWELEC

Specjalista z zakresu ortopedii, traumatologii narządu ruchu, oraz ultrasonografii. Absolwent Wydziału Wojskowego Lekarskiego w Łodzi.

Zajmuje się diagnostyką i leczeniem zaburzeń układu mięśniowo – szkieletowego, urazów układu ruchu. 

Karierę zawodową rozpoczynał w Oddziale Ortopedyczno – Urazowym w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Płocku. Obecnie pracuje w Klinice Chirurgii Urazowej Narządu Ruchu i Ortopedii CMKP w Otwocku pod kierownictwem Prof. dr hab. n. med. Stanisława Pomianowskiego oraz na Oddziale Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej w Garwolinie. Posiada wieloletnie doświadczenie w zaopatrywaniu świeżych urazów kończyn i kręgosłupa nabyte podczas pracy w SOR i podczas pełnienia ostrych dyżurów urazowo – ortopedycznych w oddziałach ortopedii.

Na co dzień zajmuje się:

-konsultacjami ortopedycznymi dla dzieci i dorosłych

– operacje z zakresu ortopedii i traumatologii narządu ruchu w trybie planowym i ostro dyżurowym              

– planowaniem procesu rehabilitacji po zabiegach operacyjnych, urazach

-wykonywaniem badań USG narządu ruchu

-wykonywaniem zabiegów pod kontrolą USG w zakresie wstrzyknięć:

– dostawowych (kwas hialuronowy)

– okołostawowych (PRP)

– okołonerwowych

oraz innymi drobnymi zabiegami z zakresu ortopedii.


DAMIAN MICHALSKI

Mistrz techniki dentystycznej ze specjalizacją dysfunkcji stawów skroniowo – żuchwowych.

Absolwent Mistrza Techniki Dentystycznej w Handwerkskammer Dortmund. Dyplom Mistrzowski obronił w 2009 roku, a w 2013 ukończył Curriculum CMD z leczenia stawów skroniowo-żuchwowych w Amtzell w Niemczech.

Z sukcesem wykonuje pomiary pacjentów za pomocą aksjografu cyfrowego, dzięki któremu można w 100% skutecznie zrehabilitować pacjenta.  Ma dwudziestoletnie doświadczenie w zawodzie oparte na współpracy z lekarzami, fizjoterapeutami i pacjentami.


GRZEGORZ BIGAS

Magister fizjoterapii, absolwent warszawskiej AWF.

Uczestnik wielu szkoleń i kursów z zakresu medycyny sportowej, osteopatii, terapii manualnej oraz anatomii palpacyjnej. Certyfikowany terapeuta manualny wg. standardów IFOMPT (International Federation of Orthopaedic Manipulative Physical Therapists).

Od kilku lat prowadzi zajęcia z zakresu biomechaniki i anatomii palpacyjnej dla studentów fizjoterapii. Swoje doświadczenie zdobywał pracując na oddziałach kliniczny oraz indywidualnej rehabilitacji.


GRZEGORZ LEWICKI

Jestem magistrem optometrii, terapeutą wzrokowym, optykiem okularowym. Ukończyłem Optykę Okularową i Optometrię na Uniwersytecie Warszawskim oraz Optometrię Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Specjalizuję się w diagnostyce i terapii zaburzeń wzrokowych: widzenia obuocznego (zezach jawnych, ukrytych), niedowidzenia, tłumienia międzyocznego, dysfunkcji akomodacji, ruchów oczu, fiksacji (celowania), konwergencji (zbieżności oczu), percepcji wzrokowej.

Swoją wiedzę uzupełniałem uczestnicząc w wielu konferencjach i kursach. Ukończyłem m.in. 3 kursy z zakresu Terapii Wzrokowej prowadzone przez prof. W.C. Maplesa (USA).

Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Optometrii i Optyki (PTOO). Byłem Członkiem Zarządu PTOO w kadencji 2014-2016. W swojej aktywności zawodowej pracowałem dla kilku prywatnych praktyk optometrycznych oraz sieci optycznych, w tym w Wielkiej Brytanii.


JAKUB PRZYCHODZIEŃ

Magister fizjoterapii, absolwent Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Uczestnik licznych kursów i szkoleń z zakresu terapii manualnej, medycyny sportowej, anatomii palpacyjnej. Certyfikowany terapeuta manualny wg. standardów IFOMPT.

Swoje doświadczenie zdobywał w pracy indywidualnej z pacjentami jak również współpracując z klubami sportowymi oraz pracując w szpitalach klinicznych.

Głównym obszarem jego zainteresowania jest diagnostyka funkcjonalna narządu ruchu oraz planowanie i prowadzenie rehabilitacji pacjentów pooperacyjnych i pourazowych. Prowadząc pacjenta zajmuje się reedukacja jego wzorców ruchowych i zmianą schematów kompensacyjnych w oparciu o wiedzę z zakresu neurofizjologii.


MAŁGORZATA GIERCZAK

Magister fizjoterapii, absolwentka krakowskiej AWF, dyplomowany terapeuta manualny wg. standardów IFOMPT.

Obecnie w trakcie studiów z medycyny osteopatycznej (Sutherland Collage of Osteopathic Medicine). Certyfikowany terapeuta Integracji Sensorycznej. Ukończyła wiele kursów podyplomowych z zakresu ortopedii, anatomii palpacyjnej, neurofizjologii i logopedii. Swoje doświadczenie zdobywała współpracując z klubami sportowymi oraz prowadząc terapię indywidualną.

Prowadzi terapię pacjentów pracując nad zmianą schematów kompensacyjnych, poprawą funkcji i stabilizacji narządu ruchu. Specjalizuje się w diagnostyce i rehabilitacji wad postawy u dzieci, łącząc wiedzę z zakresu terapii manualnej, Integracji Sensorycznej oraz PNF.


MARTA GIERASIMIUK

Absolwentka Akademii Medycznej w Bydgoszczy Wydział Lekarski- tytuł lek med, absolwentka Collegium Medicum UMK w Toruniu  kierunek Nauk o Zdrowiu- tytuł mgr fizjoterapii.

Specjalista neurologii i specjalista rehabilitacji medycznej.

Uczestniczka wielu konferencji,  kursów i szkoleń z zakresu neurologii i rehabilitacji medycznej.

Pracownik kliniczny – Oddziałach Neurologii, Rehabilitacji Neurologicznej i Rehabilitacji Ogólnoustrojowej.

15-letnie doświadczenie zawodowe pracy z pacjentem.


ZBYSZEK DZIEL

Lekarz stomatolog zajmuje się rehabilitacją narządu żucia i leczeniem protetycznym.

W swojej pracy korzysta z nowoczesnych technik zabiegowych, izolacji pola zabiegowego, powiększenia mikroskopowego oraz materiałów o najwyższej jakości. Prowadzi plany leczenia zarówno w odpowiedzi na chorobę, jak i jej wczesne uniknięcie.

Dla pacjentów po urazie szyjnym wykonuje rejestrację zwarcia  w celu wykonania szyny pozwalającej odzyskać „ciszę mechaniczną” układu stomatologicznego co często stanowi warunek odzyskania właściwej pozycji głowy.


RENATA FELKA

Logopeda / Mioterapeuta

Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończyła szkolenie z Terapii Miofunkcjonalnej wg Anity Kittel, kursy z palpacji tkanek miękkich obszaru orofacjalnego oraz współpracy logopedy, fizjoterapeuty i stomatologa w terapii osób z dysfunkcjami układu ruchu narządu żucia.

Specjalizacja: specjalizuje się w usprawnianiu prymarnych funkcji języka u pacjentów cierpiących z powodu dysfunkcji układu ruchu narządu żucia.

Doświadczenie: zdobywanie doświadczenia rozpoczęła równolegle z początkiem edukacji akademickiej organizując we własnym zakresie praktyki i staże, na których weryfikowała zdobywaną wiedzę teoretyczną podczas realnej pracy z pacjentem. Od pierwszych chwil w zawodzie niemal nieprzerwanie pracuje w zespołach terapeutycznych nieustannie poszerzając swoje kompetencje.

Opiekuńczość i elastyczność – ma naturalny talent do otaczania pacjentów opieką, dba by proces postępowania terapeutycznego był dla Ciebie jasny, akceptuje Twoje lęki i bariery, szuka alternatywnych rozwiązań zawsze mając na uwadze Twój stan zdrowia, doświadczenia i oczekiwania.