Eksperci o whiplash

lek. med. Piotr Godek

mgr. Jakub Przychodzeń

lek. med. Damian Michalski

lek. med. P Agnieszka Borowiec Logopeda / Mioterapeuta

lek. med. Grzegorz Lewicki Optometrysta