Właściwe ubezpieczenie pozwala na dochodzenie zwrotu kosztów długotrwałego leczenia.

Konsekwencje urazu bezwładnościowego odcinka szyjnego (WAD- whiplash associated disorder) są jednym z najbardziej kontrowersyjnym rozpoznaniem medycznym. Powodem są trudności w obiektywnym stwierdzeniu rozmiaru uszkodzeń za pomocą badań obrazowych, brak korelacji między rozmiarem tych uszkodzeń i nasileniem objawów oraz powiązanie subiektywnej oceny ich nasilenia z procesem odszkodowawczym w jaki zazwyczaj zaangażowany jest pacjent.