Pomoc prawna bywa niezbędna w procesie dochodzenia roszczeń odszkodowawczych od sprawców wypadków.

Jak uzyskać rekompensatę? Pierwszym krokiem do uzyskania pieniężnej rekompensaty jest skompletowanie dokumentacji niezbędnej do oceny sytuacji faktycznej i prawnej osoby poszkodowanej urazem typu „smagnięcie biczem” – whiplash: dokumentacji z miejsca zdarzenia/wypadku z danymi ubezpieczyciela sprawcy,
dokumentacji medycznej poszkodowanego, dokumentacji kosztowej potwierdzającej wysokość wydatków poniesionych na skutek wypadku (na zakup leków lub sprzętu medycznego, wizyty lekarskie, badania, zabiegi rehabilitacyjne etc), dokumentacji o utraconym zarobku oraz okresie zwolnienia lekarskiego.
Wysokość kwoty należnej tytułem odszkodowania i zadośćuczynienia jest wypadkową wielu czynników i zależy od indywidualnej sytuacji życiowej poszkodowanego, wysokości poniesionej szkody oraz charakteru i rozmiaru doznanej krzywdy rozumianej jako cierpienia psychicznej.
Jeżeli potrzebujesz pomocy prawnej, chciałbyś/chciałabyś skonsultować swoją sprawę i uzyskać informacje niezbędne do dochodzenia roszczeń odszkodowawczych zapraszamy do kontaktu:
telefonicznego bezpośrednio z adw. Agatą Michalską Szuster – pod nr 501 571 695